//////

OD TEGO MOMENTU

Od tego momentu strona będzie widoczna po wpisaniu adresu http://www.adres.serwera/~nazwa_użytkownika. Czasem trzeba jeszcze zmienić prawa dostępu do katalogu publicjitml. Obecnie wiele serwerów internetowych umożliwia oprócz darmowej poczty umieszczenie własnych stron www. Należą do nich np. friko.onet.pl ifree.polbox.pl – na stronach www tych serwerów znajdziesz informacje na temat zasad i sposobu umieszczania własnych stron. Pliki przesyła się za pomocą dowolnego programu ftp, niektóre edytory HTML umożliwiają bezpośrednie wysłanie tworzonej strony na serwer www.

UMIESZCZENIE STRONY NA SERWERZE

Pierwszy plik powinien nazywać się index.html i w nim powinny znajdować się odwołania do pozostałych. Wszystkie pliki trzeba przekopiować do odpowiedniego katalogu na serwerze www. Nie będzie to pewnie główna strona serwera, ale większość serwerów internetowych umożliwia udostępnianie stron przez użytkowników. Jeżeli masz konto na serwerze umożliwiającym posiadanie strony www, możesz sobie taką stronę założyć. Nazwa i położenie prywatnego katalogu www zależy od systemu operacyjnego serwera, w systemach typu UNIX w swoim katalogu domowym musisz założyć katalog publicjitml i w nim umieścić przynajmniej jeden plik o nazwie index.html.

EDYTOR STRONY

Generalnie edytory stron www można podzielić na tekstowe i graficzne. Edytory tekstowe wyświetlają wszystkie znaczki formatujące pliku HTML oraz wprowadzany tekst, umożliwiają automatyczne wprowadzanie elementów strony, takich jak odwoła­nia do innych stron, rysunki, tabele, aby zobaczyć jak będzie wyglądała strona w rzeczywistości trzeba ją otworzyć w przeglądarce. Zwykle jest nawet ikonka, która to umożliwia. Do takich edytorów należą polski dość prosty Pajączek, który można ścią­gnąć z intemetu. Bardziej zaawansowany jest HodDogPro. Drugą grupę stanowią edytory graficzne, które starają się wyświetlać zawartość strony tak, jak będzie ona wyglądała w przeglądarce. Należą do nich Netscape Compo- ser, MS Front Page.

PROGRAMY DO TWORZENIA STRON

Strony www można pisać w każdym programie, który umożliwia zapisywanie plików w formacie HTML. Format HTML nie jest czymś skomplikowanym, są to zwy­kłe pliki tekstowe, które zawierają pewne znaczki formatujące, opisujące jak ma wy­glądać wprowadzony tekst czy element na stronie. Pliki te można więc tworzyć w dowolnym edytorze tekstowym np. Notatniku Windows czy edytorze programu Norton Commander. Jednak pisanie w takim prostym edytorze jest dość kłopotliwe, bo trzeba ręcznie wpisywać wszystkie znaki formatujące i uważać, aby się nie pomylić. Aby to zadanie ułatwić powstało wiele programów edytorów HTML, które wstawiają same wszystkie potrzebne znaczki, a Ty możesz się skupić na treści i wyglądzie strony.

TWORZENIE WŁASNYCH STRON

Według nowej technologii użytkownik może zaprenumerować, czyli zaznaczyć jakie informacje go interesują, a specjalne serwisy będą wysyłać wszelkie nowości na dany temat do komputera użytkownika. W pakiecie Microsoft Internet Explorer nazywa się to Kanały informacyjne, a w Netscape Com- municator – Netcaster. Przeglądając niektóre strony WWW wydaje się, że trzeba nie byle jakich umie­jętności aby taką stronę napisać. Jest to oczywiście prawda, ale przecież nie od razu musisz znać Javę. Napisanie prostej strony nie jest trudne, wymaga tylko trochę czasu, cierpliwości i minimum zmysłu estetycznego.

PARAMETRY TECHNICZNE

Jeżeli używasz Linuksa, to na pewno zainstalujesz Netscape. Inne systemy – np. OS/2 czy MAC – posiadają własne przeglądarki internetowe.Oprócz parametrów technicznych w grę wchodzi także przyzwyczajenie do kon­kretnego programu, system operacyjny, moda i wiele innych czynników. W ostatnim czasie, w związku z pojawieniem się konkurencyjnych pakietów Microsoftu iNetscape-a w wersji 4.0, pojawiła się idea innego spojrzenia na internet i WWW. Nazywa się to technologia push i ma polegać na wysyłaniu poszukiwanej informacji do użytkownika. Do tej pory użytkownik musiał sam wyszukać interesujące go dane i ściągnąć na swój komputer.

PRZEGLĄDARKI WWW

Obecnie przeglądarki te obejmują po połowie rynku, szala jednej przechyla się na ko­rzyść MS, jest to między innymi związane z wejściem na rynek Windows 98, który posiada standardowo przeglądarkę IE 4.0. lub 5.0. Również do Win 95 OSR2 oraz MS Office 97/2000 dołączony jest IE. Wybór konkretnej przeglądarki jest dość trudny, każda ma swoje zalety i wady. Internet Explorer od dłuższego już czasu posiada wersję polskojęzyczną, jest instalo­wany prawie automatycznie z Windows, a w wersji 98 – obowiązkowo. Użycie Netscape wymaga dodatkowych zabiegów, trzeba go sobie zainstalować, nie ma wersji narodowych, ale za to są wersje dla wszystkich systemów operacyjnych, można go znaleźć na wielu płytach CD-ROM dołączanych do Czasopism komputerowych np. PC World Komputer.

W POLSKICH SERWERACH

Kiedy jednak okaże się, że po wpisaniu kilku słów wyszukiwarka odpowiada, że stron z podanymi słowami nie znaleziono, to musimy zmniejszyć liczbę słów kluczowych lub zmienić ich formę. W polskich serwisach wyszukiwawczych można oczywiście zadawać pytania po polsku, serwisy te wyszukują informacji głównie na stronach w języku polskim. W tej chwili sytuacja na rynku jest „bardzo prosta”. Do wyboru są w zasadzie dwie przeglądarki: Internet Explorer firmy Microsoft i Netscape Navigator firmy Netscape. Co kilka miesięcy pojawiają się nowsze wersje tych programów. Firmy prze­ścigają się w stosowaniu coraz to nowszych rozwiązań i bajerów. Programy te dostępne są w pakietach zawierających oprócz przeglądarki program pocztowy, program obsługi grup dyskusyjnych (tzw. news-ów) oraz wsparcie dla własnej wersji technologii push.

DUŻO SŁÓW

Możemy wtedy wpisać, że interesują nas zielone jabłka: apple + green i chcemy pominąć wszystkie informacje na temat firmy Apple Computer, bo to już zupełnie inna działka, a program szukający pewnie się nie domyśla o jakie jabłka nam chodzi. Wpisujemy wtedy: apple + green – Computer Może to był głupi przykład, ale mniej więcej o to chodzi w podawaniu słów klu­czowych w internetowych systemach wyszukiwawczych. Podajemy możliwie dużo słów, jakie nas interesują, łączymy je znakiem *+’, aby wybrać strony zawierające wszystkie poszukiwane słowa, dajemy znak aby odfiltrować teksty ze słów, które nas nie interesują.

 

GDY SZUKAMY

Zwykle, kiedy wpiszemy dwa lub więcej słów kluczowych, to jest to traktowane, jakby między nimi postawiony był opera­tor OR (lub), czyli wyszukiwane są strony zawierające przynajmniej jedno z wpisanych słów. Kiedy chcemy wyszukać strony zawierające wszystkie te słowa równocześnie, mu­simy połączyć je operatorem AND albo znakiem ‘+\ Jeżeli chcemy wybrać strony nie zawierające jakiegoś słowa, to wpisujemy przed nim znak Na przykład gdy szukamy tekstów na temat jabłek, możemy w wybranej wyszu­kiwarce wpisać słowo apple (można też szukać stron po polsku), ale w tym przypadku dostaniemy pewnie w odpowiedzi kilka tysięcy haseł ułożonych w dość przypadkowej kolejności.